På denna sida presenteras Europeiska solidaritetskårens centraliserade verksamhet: volontärgrupper inom högprioriterade områden och volontärarbete inom humanitärt bistånd. För dessa ansöks finansiering från Europeiska kommissionens genomförandeorgan i Bryssel.

På sidan finns dessutom information om kvalitetsmärket för volontärarbete inom humanitärt bistånd, som också söks hos Europeiska kommissionens genomförandeorgan.
EU-lippu liehuu rakennuksen edustalla.

Europeiska solidaritetskårens centraliserade ansökningar omfattar 2 funktioner: volontärgrupper inom högprioriterade områden och volontärarbete inom humanitärt bistånd. De organisationer som deltar i projekt för volontärarbete inom humanitärt bistånd behöver ett kvalitetsmärke.