Det senaste tillskottet till EU:s mobilitetsprogram, Europeiska solidaritetskåren, fortsätter under programperioden som börjar 2021. Europeiska kommissionen föreslår en budget på 1,26 miljarder euro för att förstärka solidaritetskåren. Målet är att ge 350 000 unga möjlighet att stötta samhällen i behov av hjälp under följande programperiod.

Den nuvarande sjuårsperioden för Europeiska unionens program, som inleddes 2014, tar slut i slutet av 2020. I början av 2021 börjar en ny programperiod, som pågår till slutet av 2027. Europeiska solidaritetskåren, som är en nykomling inom EU:s mobilitetsprogram, får en fortsättning under den nya programperioden.

Europeiska kommissionen föreslår en budget på 1,26 miljarder euro för stärkande av solidaritetskåren. I praktiken innebär detta endast en liten ökning, eftersom programmet fick generöst med finansiering när det drog igång 2018. Målet för den nya programperioden är att ge 350 000 unga möjlighet att visa solidaritet och hjälpa olika samhällen och gemenskaper.

Läs nedan vilka nyheter som planeras för Europeiska solidaritetskåren och vilka förberedelser inför den nya programperioden som sker under 2020. Man bör notera att vi hittills bara har ett förslag från kommissionen om det nya programmet. Det slutgiltiga beslutet har alltså inte ännu fattats, och programmets innehåll kan därför komma att förändras.