Europeiska ungdomsinitiativ är avsedda för grupper av ungdomar i åldern 13–30 år. I ett internationellt projekt utvecklar ni tillsammans med andra unga er initiativförmåga, företagsamhet och era företagarkunskaper. Samtidigt lär ni er viktiga färdigheter för projektadministration och arbetslivet.
Kuvituskuva, poseeraaminen

Inom ett europeiskt ungdomsinitiativ åstadkommer ni positiv förändring i något som ni upplever vara viktigt. För att genomföra ett lyckat projekt behöver ni påhittighet och kreativa lösningar för planeringen av er verksamhet.

Initiativets genomförande kan till och med resultera i att någon får ett jobb eller grundar en förening eller ett samhälleligt företag.