Mellan den 29 april och den 5 maj anordnas många evenemang i Europa på temat ”Demokratin och jag”.
Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Liban Sheikh

Mellan den 29 april och den 5 maj anordnas många evenemang i Europa på temat ”Demokratin och jag”. Europeiska ungdomsveckan hålls vartannat år och ska uppmärksamma och främja ungdomsverksamhet genom evenemang i alla de länder som deltar i Erasmus+. Det finns många lokala aktiviteter i länderna att välja mellan. Dessutom kommer ungdomar, projektdeltagare, ungdomsorganisationer och beslutsfattare att samlas för ett EU-evenemang i Europaparlamentet i Bryssel.