Den traditionella Europeiska ungdomsveckan som ordnas 24─30.5.2021 lyfter igen fram ungdomarna, värderingar och samhällsfrågor som är viktiga för ungdomarna, samt ungdomarnas möjlighet att påverka runtom i Europa. Årets tema är "Vår framtid i våra händer" – därför riktar vi under ledning av ungdomar som har deltagit i EU:s ungdomsprogram blicken mot de 11 europeiska ungdomsmålen och deras förverkligande här och nu, samt i framtidens Europa.
Mielenosoituskyltit ja teksti "Euroopan nuorisoviikko. Tulevaisuus omissa käsissämme".