Europeiska universitet (European Universities) inom Erasmus+ bedriver ett tätt och ambitiöst samarbete, ökar mobiliteten bland studerande och personal samt förstärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation. Allianserna har som syfte att främja kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa.
Ihmiset yhdessä