Erasmus+-programmets Europeiska universitet (European Universities) utvecklar högklassig utbildning, forskning och innovationer samt ökar mobiliteten. I högskolenätverken utförs intensivt och ambitiöst samarbete. Målet är att främja en kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa.

Ihmiset yhdessä