Finlands nationella kontor för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Nationella kontorets direktör:
Mikko Nupponen
tfn +358 50 553 9219

Första ställföreträdare för nationella kontorets direktör:
Mika Saarinen
tfn +358 29 533 8543

Våra personliga e-postadresser har formen fornamn.tillnamn@oph.fi

Du kan kontakta personalen på följande e-postadresser:

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: comenius(at)oph.fi
Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
Erasmus+ för högre utbildning: erasmus(at)oph.fi
Erasmus+ för vuxenutbildning: grundtvig(at)oph.fi
Erasmus+ för ungdomssektorn: nuoriso(at)oph.fi
Erasmus+ för motion och idrott - Sport: Sport(at)oph.fi
Europeiska solidaritetskåren: nuoriso(at)oph.fi