I programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren vill man åren 2021–2027 i synnerhet främja inkludering och mångfald, digitalisering, miljöansvar samt aktivt medborgarskap.

Kuvituskuva, jossa kuvattuna Erasmus+ -ohjelman painopisteet osallisuus ja moninaisuus, digitaalisuus, ympäristövastuullisuus ja aktiivinen kansalaisuus.

På sidorna som länkas nedan hittar du information om fokusområdenas innehåll samt idéer och inspiration för hur du kan beakta dem i projektansökningar och -verksamhet inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 

Fokusområdenas huvudsakliga mål är gemensamma för alla sektorer och aktivitetstyper. Detaljerad information om tillämpningen av fokusområdena finns på de sektorspecifika sidorna och på sidorna med ansökningsanvisningar.