Projektet PECOLO främjade rörlighet för doktorander som gällde användningen av traditionella spannmålsväxter och andra funktionella livsmedel. Samtidigt stärktes forskning och innovationsverksamhet.
PECOLO

Den unga läkaren Jeadran Malagón-Rojas fick 2019 en möjlighet som han fortfarande är glad över.

När han höll på med sin doktorsavhandling fick han genomföra ett forskarutbyte vid Åbo universitet. Utbytet var en del av utvecklingssamarbetsprojektet PECOLO vars mål vara att främja användningen av traditionella livsmedel på ett hållbart och hälsofrämjande sätt, utan att glömma innovationerna.

I Åbo började Jeadran Malagón-Rojas arbeta vid Centret för utveckling av funktionella livsmedel.

- Jag fick arbeta tillsammans med professor Seppo Salminen och doktor Hania Szajewska, som var gästande doktor från Universitetet i Warszawa, båda auktoriteter av världsklass inom sitt område. För en läkare som kommer från ett medelinkomstland och från ett universitet som i internationella jämförelser knappast finns med bland de 2 000 bästa universiteten var det som en dröm, säger Malagón-Rojas nu.

Metaanalyser om priobiotika

I Åbo fick Malagón-Rojas arbeta med polskan Szajewska, vilket professor Seppo Salminen kallar en fantastisk tur.

Szajewska råkade gästa universitetet samtidigt, och hon lärde bland annat Malagón-Rojas hur man gör metaanalyser. Malagón-Rojas säger att man i metaanalyser använder mjukvara som hjälpmedel och bedömer i ljuset av olika studier om till exempel ett födoämne har positiva effekter på folkhälsan.

- Att jag lärde mig göra metaanalyser var den viktigaste behållningen för mig i detta utbyte.

I studierna undersöktes olika mikroorganismers hälsoeffekter och inverkan på barnsjukdomar.

Till forskningsobjekten hörde olika mikroorganismer, probiotika och postbiotika, som finns i fermenterade livsmedel.

- Probiotika är nyttiga, levande mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar eller blandningar av dessa. Postbiotika däremot är till exempel icke-levande bakterier som innehåller nyttiga proteiner eller fettsyror, om man förenklar lite, förklarar Malagón-Rojas.

I praktiken handlar det om exempelvis acidophilus-yoghurt som har hälsoeffekter.

Baserat på studier som påbörjats i Åbo har Malagón-Rojas, Salminen, Szajewska och Anastasia Manziari redan publicerat två vetenskapliga artiklar om barnsjukdomar och postbiotika.

Hjälp mot tuberkulos och osteoporos

I Colombia har Rojas fortsatt med forskning inom området och har nu två projekt på gång.

- För närvarande studerar vi effekterna av två olika mjölksyrabakterier vid behandling av tuberkulos, säger Malagón-Rojas.

Enligt Malagón-Rojas är detta ett område som det finns mycket lite forskning om.

Den andra metaanalysen som Malagón-Rojas håller på med gäller hälsoeffekterna av yoghurt berikad med D-vitamin. Han undersöker om ökad yoghurtkonsumtion skulle minska förekomsten av osteoporos i Colombia.

Om studien visar att hälsoeffekter kan uppnås, kan den påverka de statliga näringsrekommendationerna och därmed folkhälsan i Colombia.

Utveckling av forskning och innovationer

Projektkoordinator Hanna Lakkala är glad över att Malagón-Rojas forskning har fortsatt och att projektet bär ny frukt ett par år efter att projektet tog slut.

Hon säger att forskarutbytet var en liten men viktig och givande del av PECOLO-projektet. Under projektet besökte fyra doktorander Finland.

I övrigt främjade projektet forsknings- och innovationsverksamhet vid universiteten Univercidad Nacional Agraria la Molina i Peru och Universidad El Bosque i Colombia. Det handlade om verksamhet med anknytning till bland annat funktionella livsmedel och livsmedelsbiokemi. Läroplaner uppdaterades och innovationsverksamhet och forskningskompetens stärktes genom olika kortkurser. En viktig del av projektet bestod också av arbete för att utveckla samarbetet och innovationsmiljön tillsammans med den offentliga och den privata sektorn i båda länderna. Tanken är att man ska lösa problem i kluster som överskrider sektorernas gränser.

- Samarbete och gemensam utveckling över sektorsgränser är en ny typ av verksamhetskultur i dessa länder, säger Lakkala.

Från Finland deltog Institutet för framtidsforskning (Laukkalas arbetsgivare), Centret för utveckling av funktionella livsmedel och Biotekniska institutet vid Åbo universitet.

På jakt efter livsmedelstrygghet i ett klimat som förändras

I Anderna odlar och äter man mycket vete och ris, men på grund av klimatförändringen har det blivit allt svårare att odla dem. Där finns dock ursprungliga pseudospannmål, såsom quinoa och amaranth, som klarar sig bra i många olika förhållanden.

Livsmedelstryggheten var utgångspunkt för hela PECOLO-projektet, säger Hanna Lakkala.

- Det handlar om vad som kan odlas i olika delar av världen i det föränderliga klimatet.

Därför är det viktigt att forska i lokala sorter och andra funktionella livsmedel – det hjälper oss att bestämma vad vi kan producera hållbart och på ett självförsörjande sätt.

- Detta kräver forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, där universiteten har sin egen roll, säger Lakkala.

Colombia präglades fortfarande av 2016 års fredsavtal, som jordbruket och jordbrukarnas rättigheter var starkt förknippade med.

- Vi började fundera på hur universitetssamarbetet skulle kunna stärka fredsavtalet, säger Lakkala.

Efter projektet har kontakterna mellan partnerna inte längre varit så täta. Detta har berott på pandemin men också på att Finland minskat anslagen för utvecklingssamarbete i Latinamerika så mycket att det är svårt att få anslag för nya projekt.

- Jag skulle önska att det i alla fall fanns incitament för ett fortsatt samarbete mellan högskolorna”, säger Lakkala. "Det ger både oss och dem mycket, skapar band och ger ett nytt perspektiv.

Rörligheten av stor betydelse för vetenskapen

Enligt Jeadran Malagón-Rojas skulle det absolut löna sig att öka forskarnas rörlighet och internationalisering.

- Det öppnar verkligen fönster som inte annars ens existerar.

Rörlighet främjar forskning och annat tänkande, säger Malagón-Rojas. Han blev till exempel insatt i Finlands långsiktiga utvecklingsplaner, skolornas verksamhet och skolsystemet.

- Av det lärde jag mig också mycket, till exempel det är viktigt att skolan ligger nära hemmet, och de lärdomarna använder jag i mitt arbete med barn och unga, säger han.

Även Seppo Salminen från Åbo universitet talar varmt om forskarutbytets betydelse.

Det berikar livet för både våra egna studeranden och de utländska studerandena. Det ökar förtroendet och kontakterna, som i framtiden kan leda till nya besök och till och med nya upptäckter.

 

Text: Esa Salminen

 


Native Crops for Innovative and Sustainable Food Futures in Peru and Colombia (PECOLO)

Projektbudget: €643 870 från utrikesministeriet (totalbudget €804 837)
Projektdatum: 1.3.2017-30.3.2020
Koordinerande högskola: University of Turku, Finland Futures Research Centre
Partners: University of Turku's Functional Foods Forum and Department of Biochemistry, Finland; Universidad El Bosque, Colombia and Universidad Agraria la Molina, Peru