De gemensamma Erasmus Mundus-magisterprogrammen (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) är högklassiga internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder. Det finns ansenliga stipendier för studerande och efter slutfört program får de examen från minst två europeiska högskolor.
Karttapallo

Erasmus Mundus-magisterprogrammen kan

  • främja kvalitet, innovation och internationalisering inom högre utbildning,
  • utveckla kvaliteten inom det europeiska området för högre utbildning och locka begåvade examensstuderande från olika håll i världen till Europa,
  • förbättra kunskapsnivån hos de utexaminerade och i synnerhet sysselsättningsgraden genom företagssamarbete.