Generation Study Abroad (GSA) är ett initiativ från den amerikanska organisationen Institute of International Education (IIE) och syftet med det är att fördubbla antalet amerikaner som avlägger en del av sin högskoleexamen utomlands fram till 2020.

Amerikkalaisia nuoria