Global mobilitet för högskolor inom Erasmus+ ger möjligheter till utbyte också utanför Europa.
Illustrationsbild. Studeranden arbetar i grupp

Global mobilitet (KA107) startade inom Erasmus+ 2015, vilket innebar att det öppnades utbytesmöjligheter också utanför Europa. Finansieringen kommer från EU:s medel för yttre förbindelser och en stor del är inriktad på samarbete med EU:s grannregioner. Inom global mobilitet finansieras utlandsperioderna för såväl utresande som inkommande deltagare.