Det går att ansöka finansiering också för global mobilitet inom Erasmus+, det vill säga för inkommande och utgående mobilitetsperioder mellan Finland och partnerländer utanför Europa.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Det globala mobilitetsbidraget (KA171) omfattar stipendier för studier, praktik, undervisning och fortbildning samt bidrag till högskolan för att organisera och stödja mobiliteten. Programmet omfattar alla utbildningsområden och examensnivåer inom högre utbildning.

Den globala mobiliteten finansieras från EU:s medel för yttre förbindelser. Medlen är bundna till de olika finansieringsinstrumentens geografiska områden och därför varierar reglerna för mobilitetssamarbetet med olika områden delvis. De individuella stipendierna inom global mobilitet är högre än inom den europeiska mobiliteten, men i övrigt följer utbytesarrangemangen huvudsakligen samma principer som utbytena inom Europa.