Den globala mobiliteten inom Erasmus+-programmet för högskoleutbildningen erbjuder möjligheter till utbyten även utanför Europa.

En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

Erasmus+-programmets globala mobilitet (KA171) stöder fysiska utlandsperioder och utlandsperioder i flerform för studerande och personal utanför Erasmus+-programländerna. Finansieringen kommer från EU:s utrikespolitiska medel. Inom den globala mobiliteten finansieras både utgående och inkommande internationell mobilitet.