Kreativa Europa bygger på samarbete mellan europeiska aktörer inom kultursektorn och kreativa branscher. Du behöver alltså projektpartner för att kunna ansöka om finansiering från programmet. På den här sidan finns tips för hur du kan hitta projektpartner.