Vilken bakgrundsinformation kan du utnyttja vid planeringen av Kreativa Europa-projekt? Hurdana projekt har fått bidrag och vilka erfarenheter har andra av programmet? Vad ska du tänka på i projektplaneringen? Och vilken annan finansiering finns det för internationellt projektsamarbete? Du hittar svar på frågorna på den här sidan.
Ceramics and its dimensions hankkeen workshop