Du kan ansöka om EDUFI-praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen om du studerar vid en högskola eller nyligen har avlagt din examen och uppfyller de allmänna ansökningskriterierna.

De som väljs till en praktikplats får stipendium av Utbildningsstyrelsen, beloppet beror på mållandet.

Om du nyligen har fått din examen är det möjligt att börja praktiken senast 18 månader efter din examensdag. Denna tillfälliga ändring från 12 till 18 månader beror på koronapandemin och gäller den här ansökningsomgången. Observera att vissa länder eller arbetsgivare kan ändå ha sina egna regler gällande nyutexaminerade. Läs noggrant platsbeskrivningarna.