Du kan ansöka om EDUFI-praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen om du studerar vid en högskola eller nyligen har avlagt din examen och uppfyller de allmänna ansökningskriterierna.

De som väljs till en praktikplats får stipendium av Utbildningsstyrelsen. Stipendier beviljas inte för praktikanter som har själv skaffat sin praktikplats.

Nyutexaminerade kan inte ansöka alla platser. Detta kan t ex bero på visumregler eller regler på olika organisationer. Du hittar närmare information om kriterierna i platsbeskrivningarna. 

Stipendiebeloppet beror på mållandet och anges i platsbeskrivningarna.