Du kan ansöka om EDUFI-praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen om du studerar vid en högskola eller nyligen har avlagt din examen och uppfyller de allmänna ansökningskriterierna. Även forskarstuderander kan ansöka.

De som väljs till en praktikplats får stipendium av Utbildningsstyrelsen. Stipendier beviljas inte för praktikanter som har själv skaffat sin praktikplats. Stipendiebeloppet beror på mållandet och anges i platsbeskrivningarna. Stipendium är avsett att täcka levnadsrelaterade utgifter. 

Nyutexaminerade kan nödvändigtvis inte ansöka alla platser. Detta kan t ex bero på visumregler eller regler på olika organisationer. Du hittar närmare information om kriterierna i platsbeskrivningarna.