På den här sidan hittar du information om hur Storbritanniens EU-utträde inverkar på finländarnas studier och utlandsperioder i Storbritannien. På sidan hittar du också information om vilken inverkan EU-utträdet har på samarbetsprojekt mellan Finland och Storbritannien.

Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Texten har uppdaterats 31.12.2020.

Storbritannien är varje år ett av de mest populära landen bland finländska studerande som väljer att avlägga en högskoleexamen utomlands. Storbritannien kommer också på en tredje plats, näst efter Tyskland och Spanien, bland de mest populära länderna för utlandsperioder som genomförs inom ramen för Erasmus+ -programmet. 

Läsåret 2018–2019 åkte nästan 600 elever och studerande inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen på utbyte till Storbritannien.

I utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU beslutade Storbritannien att inte delta i Erasmus+ -programmets nya programperiod.

Utträdesavtalet inverkar också på andra som program som Utbildningsstyrelsen förvaltar och gör det svårare att avlägga examensinriktade studier i Storbritannien. Den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien upphör efter 31.12.2020, och då kommer resorna mellan EU-länder och Storbritannien och medborgarnas rättigheter att begränsas.