På den här sidan hittar du information om hur Storbritanniens EU-utträde inverkar på finländarnas studier och utlandsperioder i Storbritannien. På sidan hittar du också information om vilken inverkan EU-utträdet har på samarbetsprojekt mellan Finland och Storbritannien.

Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Artikeln har uppdaterats 30.1.2020

Storbritannien är varje år ett av de mest populära landen bland finländska studerande som väljer att avlägga en högskoleexamen utomlands. Storbritannien kommer också på en tredje plats, näst efter Tyskland och Spanien, bland de mest populära länderna för utlandsperioder som genomförs inom ramen för Erasmus+ -programmet. 

Läsåret 2018–2019 åkte nästan 600 elever och studerande inom den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen på utbyte till Storbritannien.

Senaste informationen om brexit

Det brittiska parlamentet har godkänt ett avtal om landets utträde ur EU. Europaparlamentet bekräftade avtalet i januari 2020. Avsiktens är att Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft 1.2.2020.

I och med avtalet inleds en övergångsperiod som pågår fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden följer Storbritannien de nuvarande EU-bestämmelserna samtidigt som man förhandlar om framtida relationer. Under övergångsperioden har Storbritannien samma rättigheter och skyldigheter som de övriga medlemsländerna. Storbritannien deltar ändå inte i beslutsfattandet inom EU och är inte verksamma i de olika EU-organen.

Den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien upphör efter 31.12.2020, och då kommer resorna mellan EU-länder och Storbritannien och medborgarnas rättigheter att begränsas.

Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien att som förut delta i alla Erasmus+-program och i Europeiska solidaritetskåren under ansökningsomgångarna år 2020.

Man förhandlar separat om Storbritanniens medverkan i nya program inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som startar år 2021.