På den här sidan uppdaterar vi information om hur brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, framskrider och hur det påverkar programmet Europeiska solidaritetskåren.
 Europeisk flagga på flaggstången

EU-länderna har beviljat Storbritannien tilläggstid för EU-utträdet till 31 oktober 2019. För Europeiska solidaritetskåren innebär det att Storbritannien deltar i programmet på normalt sätt åtminstone fram till slutet av oktober.

Vad som händer därefter beror på om Storbritannien går ur EU med eller utan avtal.

Sammanfattning av hur brexit påverkar Europeiska solidaritetskåren

Brexit med avtal

Storbritannien deltar i Europeiska solidaritetskåren på normalt sätt fram till slutet av den nuvarande programperioden, det vill säga till 31 december 2020.

Brexit utan avtal

I fall av så kallad hard brexit upphör samarbetet med Storbritannien inom projekt finansierade från Europeiska solidaritetskåren på dagen för utträdet. Därefter är kostnader för brittiska deltagare inte längre bidragsberättigade och kan alltså inte ersättas från programmet.

Det är möjligt att Storbritanniens regering använder nationella medel för att täcka brittiska organisationers deltagande i programmet i fall av utträde utan avtal. Det dock oklart hur det här i praktiken skulle gå till och om Europeiska kommissionen godkänner förfarandet.

För EU-programmens framtid är det alltså av väsentlig betydelse om utträdet sker med eller utan avtal. Om det sker utan avtal, är det väsentliga vilka övergångsåtgärder Storbritannien och EU kommer överens om.

Information för britter som deltar i solidaritetskåren – Information for British Solidarity Corps participants

Den brittiska regeringen informerar om brexit på sin webbplats.
The British government page updates information on Brexit.