På den här sidan uppdaterar vi information om hur brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, påverkar programmet Kreativa Europa. Brittiska organisationer deltar i Kreativa Europa på vanligt sätt under övergångsperioden som pågår åtminstone till slutet av 2020. Brittiska organisationer är fortfarande fullvärdiga projektaktörer under hela projektperioden i alla projekt som beviljats finansiering före eller under övergångstiden.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Storbritanniens parlament har godkänt avtalet om landets utträde ur EU. Europaparlamentet bekräftade avtalet i januari 2020 och Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft 1.2.2020.

När utträdesavtalet trädde i kraft började övergångsperioden som pågår åtminstone till 31.12.2020. Övergångsperioden kan vid behov förlängas högst till slutet av 2022. Under övergångsperioden deltar brittiska organisationer på vanligt sätt i projekt som finansieras av programmet Kreativa Europa och kan delta i programmets ansökningsomgångar. Brittiska organisationer är också fortfarande fullvärdiga projektaktörer under hela projektperioden i alla projekt som beviljats finansiering före eller under övergångstiden.

Enligt Storbritanniens regeringen kommer Storbritannien inte att ansöka om att få delta i Kreativa Europas nästa programperiod med start januari 2021.