Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktik ger högskolestuderande och nyutexaminerade möjlighet att skaffa internationell arbetserfarenhet.

Via oss kan du söka till praktik utomlands om du studerar vid en högskola eller är nyutexaminerad och uppfyller de allmänna ansökningskriterierna. Det finns många intressanta praktikplatser runt om i världen dit studerande inom olika utbildningsområden kan söka.

Vi ordnar årligen två ansökningsomgångar, varav den första börjar i februari och den andra i september. På de flesta platser som söks i februari inleds praktiken under antingen sommaren eller början av hösten samma år. Platserna som söks i september börjar tidigast i januari följande år. Om vi inte får tillräckligt med ansökningar till enskilda platser under den egentliga ansökningsomgången kan vi förlänga ansökningstiden. Vi meddelar om den fortsatta ansökan senast inom två veckor efter att den egentliga ansökningsomgången avslutats. 

Utbildningsstyrelsen beviljar stipendium för alla EDUFI-praktiker. Stipendiets storlek bestäms enligt mållandet. Utöver stipendiet lönar det sig att förbereda sig på att använda egna medel. Stipendiet är avsett att täcka de mest nödvändiga levnadskostnaderna. Praktikens längd och tidpunkt nämns i platsbeskrivningen. Praktiken pågår i allmänhet i 3–6 månader.

Utbildningsstyrelsen har ställt in de praktikplatser som ligger i Ryssland under ansökningsomgångarna 2023, och även för kommande ansökningsomgångar. Anledningen till detta är Rysslands invasion av Ukraina.