Syftet med initiativet European Student Card är att digitalisera och förenkla mobilitetsprocessen ur studenternas och högskolornas synvinkel. Det ska göra det möjligt att överföra data mellan högskolorna och studenterna ska kunna identifiera sig elektroniskt.
Erasmus without paper

Inom ramen för initiativet utvecklas såväl elektroniska verktyg och gränssnitt för mobilitetens administration som ett gemensamt europeiskt studentkort. Det blir stegvis obligatoriskt att ta dem i bruk under den nya Erasmus+-programperioden enligt följande tidtabell. Målet är att efter den 31 december 2022:

  • ska alla högskolor ha European Student Identifier (ESI) i bruk.
  • görs alla Learning Agreements och alla bilaterala avtal för europeisk mobilitet elektroniskt med hjälp av gränssnittet Erasmus Without Paper.

Målet är att från den 1 januari 2023 nå en nivå av interoperabilitet, inom ramen för vilken högskolor kan ingå både IIA-avtal och Learning Agreements i digital form med hjälp av EWP-gränssnittet för intraeuropeisk studentmobilitet. Senare kommer också nomineringar, godkännanden till utbyte, studieregisterutdrag, praktikavtal, mobilitetsdeltagares bidragsavtal, Learning Agreements och IIAs för global mobilitet, multilaterala avtal osv. att bli digitala. Tidsplanen för dessa är dock ännu inte fastställd.