Man vill göra det möjligt för fler individer och bredare målgrupper att delta i programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. De nya Erasmus+- och Europeiska solidaritetskåren-programmen gör det lättare att delta i programmet, så att nya aktörer, små organisationer och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmens möjligheter. I programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har man nu inkluderat bland annat lokala aktörer inom ungdomssektorn, kortvariga mobilitetsperioder samt småskaliga partnerskapsprojekt, som möjliggör deltagande med låg tröskel.
Illustrationsbild om inkludering och mångfald

Programmen erbjuder tilläggsfinansiering (inkluderingsstöd och exceptionella kostnader) för personer som behöver extra stöd för att delta. Finansieringen kan exempelvis användas för

  • särskilda behov orsakade av en sjukdom, en funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter, såsom en assistent, en stödperson, tillgängligt boende eller specialprogramvara
  • ett förberedande besök, där deltagaren kan bekanta sig med destinationen i förväg tillsammans med en representant för den sändande organisationen
  • särskilda behov som beror på ekonomiska, kulturella, geografiska eller sociala orsaker 

Reglerna för finansieringen varierar mellan olika verksamheter. Mer information om finansieringsreglerna för olika verksamheter finns i programhandledningen. 

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren uppmuntrar man också till att beakta olika målgrupper på ett så inkluderande sätt som möjligt i projektens innehåll och i all verksamhet inom projekten.