Jean Monnet-insatserna som ingår i Erasmus+-programmet stödjer undervisning, lärande, forskning och diskussion om Europeiska unionen inom olika utbildningssektorer. Det finns möjligheter tillgängliga från allmänbildning till yrkesutbildning och högre utbildning.
En ung person håller en Europeiska unionens flagga.