Tränare, anställda och frivilliga på gräsrotsnivå kan förbättra sin kompetens, kunskap och få nya färdigheter via mobilitet i en annan organisation och på så sätt utveckla i första hand motions- och idrottsföreningarnas färdigheter.
Valmentaja