Vill du veta mer om Erasmus+ Sport-projekt? Behöver du stöd i projektplaneringen eller hjälp med att söka finansiering? Söker du projektpartner?

Vi kan ge mer information om programmet och hjälp med såväl projektplaneringen som finansieringsansökan. Vi ordnar också olika tillfällen där man kan få mer information om programmet och projekt som stöds samt stöd i olika skeden av ansökningsprocessen.

Utbildningsstyrelsen ger mer information och hjälp i ansökningsprocessen för Erasmus+ Sport.