Programmet Kreativa Europa finansierar ett lånegarantiinstrument för kultur och kreativa branscher (Cultural and Creative Sector Guarantee Facility) med 121 miljoner euro genom Europeiska investeringsfonden (European Investment Fund, EIF). Syftet är att aktörer inom kultur, AV-branschen och andra kreativa sektorer ska ha bättre möjligheter att få lånefinansiering för sin verksamhet.

I och med lånegarantiinstrumentet beviljas banklån på uppskattningsvis över 600 miljoner euro till aktörer inom dessa branscher under innevarande EU-programperiod.