Den sjuåriga programperioden för Europeiska unionens nuvarande program utgår i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.
Nuoli kadulla osoittaa eteenpäin

Den nya programperioden innebär förändringar också i EU:s stödprogram för de kulturella, audiovisuella och kreativa sektorerna.