Kunskapsallianserna (Knowledge Alliances) är stora projekt där högskolor och företag tillsammans utvecklar den högre utbildningen och främjar uppkomsten av nya innovationer. Projekten baserar sig på genuint samarbete mellan högskolor och arbetslivet som gagnar båda parterna och leder till resultat som exempelvis implementering av nya undervisningsmetoder, studenternas förbättrade företagarkunskaper eller utveckling av företagets personalutbildning.
Ihmisiä tietokoneilla