Kvalitetsmärket är en garanti för att organisationerna i olika länder som deltar i Europeiska solidaritetskåren är medvetna om programmets mål, principer och kvalitetskrav samt förbinder sig att följa dem.
Euroopan solidaarisuusjoukot, rakentamista

Kvalitetsmärket (Quality Label) är din organisations inträdesbiljett till programmet Europeiska solidaritetskåren. Ett kvalitetsmärke krävs av alla organisationer som deltar i projekt för volontärverksamhet eller praktik och jobb. Kvalitetsmärket garanterar att volontärverksamheten, praktiken och jobbet inom Europeiska solidaritetskåren är säkra för de unga deltagarna och att verksamheten uppfyller programmets krav.

Undantagsvis godkänns också organisationer som har en giltig ackreditering för volontärtjänst inom Erasmus+ till solidaritetskårens volontärverksamhet.

Inget kvalitetsmärke behövs för att genomföra ett solidaritetsprojekt.

En detaljerad beskrivning av reglerna för kvalitetsmärket samt av organisationernas ansvar och skyldigheter i programmet hittar du i programhandledningen för Europeiska solidaritetskåren.

Kvalitetsmärket beviljas för hela programperioden (2018–2020).

När din organisation har fått kvalitetsmärke kan ni:

  • kontakta unga som anmält sig till Europeiska solidaritetskåren,
  • annonsera lediga volontär-, arbets- eller praktikplatser i Europeiska solidaritetskårens portal,
  • ansöka projektbidrag för dessa verksamheter.