Förutom basverksamheten, som riktar sig till läroanstalterna, erbjuder eTwinning också möjligheter för lärarutbildare och lärarstudenter. En internationell verksamhetsmiljö med många olika verktyg. Lärarutbildare och lärarstudenter får komma med i ett eget nätverk inom eTwinning. De får tillgång till tjänster från Utbildningsstyrelsen eTwinning-team och eTwinning-ambassadörerna.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

”Inlärningen sker i nära framtiden alltmer på nätet och i nätverk. Digitala plattformar som denna, erbjuder våra lärarstudenter en konkret utsiktsplats till detta”. Pedagogie professor Ritva Kantelinen, UEF Itä-Suomen yliopisto