Kommuners nätverksprojekt stöttar långvarigt tematiskt samarbete mellan kommuner och landskap. Mångsidigt nätverkssamarbete och informationsutbyte gör att projekten för större genomslagskraft.
Kuvituskuva: osallistujat nauravat kokouksessa

Nätverk mellan kommuner handlar om långvarigt samarbete inom ett projekt som byggts upp kring ett visst tema med målet att främja hållbart samarbete och nätverkande mellan projektpartnerna. Ett projekt ska ha partner från minst fyra programländer, av vilka åtminstone ett är ett EU-land.

Minst en tredjedel av deltagarna i projektets evenemang ska vara internationella gäster från partnerländer som skickats av bidragsberättigade partner.