Är du statsanställd och vill fördjupa din sakkunskap och skapa samarbetsnätverk genom att arbeta i ett annat nordiskt land? Du kan få ekonomiskt stöd av oss för kortvarigt arbete i Norden.

Nordiskt utbyte i korthet

 

  • Sökande: statsanställd i arbets- eller tjänsteförhållande, utbytet behöver inte vara ömsesidigt.
  • Utbytesplats: utländsk organisation i Norden eller självstyrande område, du skaffar platsen själv.
  • Ansökningstid: fortlöpande, du ska ansöka bidrag minst en månad innan praktiken börjar.
  • Stipendium: du kan få stipendium samt resebidrag.