Satsa på samarbete i Norden och Baltikum. Nordplus Högre utbildning -programmet tilldelar stöd till mobilitet och internationellt samarbete för högskolestuderande och -lärare i Norden och Baltikum.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par