Är du intresserad av att utveckla utbildningen inom din bransch i samarbete med olika sektorer och/eller utbildningsnivåer? Är din idé något utöver de traditionella temana? Handlar temat om livslångt lärande och utveckling eller till exempel innovativ språkundervisning?