Är du intresserad av att utveckla ditt daghem eller undervisningen i din läroanstalt?
Ett bra sätt att få nya idéer och synvinklar är att samarbeta med skolor, daghem och arbetslivet via Nordplus Junior-programmet. I programmet deltar de nordiska länderna, Baltikum och de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.