Är du intresserad av att öka kunskaperna i och förståelsen av nordiska språk samt att engagera andra att lära sig och förstå Nordens språk? Nordplus Nordens Språk är inriktat på de samhällsbärande språken i Norden: danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, samiska språken, svenska och de nordiska teckenspråken. Även revitalisering av minoritetsspråken i Norden hör till programmets målsättningar.

Via programmet vill man framförallt stärka förståelsen för grannspråken (danska, norska och svenska) – i första hand bland barn och unga men programmet är öppet för väldigt olika initiativ. Utöver det stöder programmet utvecklingen av språkundervisningen för nya nordbor, såsom flyktingar och invandrare.