Programmet north2north stöder studentmobilitet i Norden och Nordamerika och några lärosäterna i Frankrike och Skottland. Läroinrättningar som är medlemmar i konsortiet University of the Arctic kan delta i programmet.

Revontulia

Studerande ansöker om att delta i north2north-utbyte via sin egen läroanstalt. I Finland deltar följande i north2north:

  • Helsingfors, Östra Finlands, Lapplands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet
  • Yrkeshögskolorna i Kajana, Lappland och Uleåborg samt yrkeshögskolorna Karelia, Laurea och Savonia
  • Sameområdets utbildningscentral

I Finland stipendier och utbytesplatser inom north2north beviljas till

  • studerande vid Finlands north2north-läroanstalter för utbyte till north2north-läroanstalter i Nordamerika, Norden, Skottland och Frankrike
  • studerande vid north2north-läroanstalter i Nordamerika och Skottland för utbyte till north2north-högskolor i Finland.