De nya undervisningsmetoderna betonar kreativt tänkande och elevens roll. I Gaza är behovet av utbildning, kreativitet och teknik exceptionellt stort, säger biträdande professor Nazmi al-Masri.
eLearningFinPal

- Utan utbildning vore vi ingenting, säger Nazmi al-Masri, som är biträdande professor i pedagogik vid Gazas islamiska universitet i Palestina.

- Vårt land har beslagtagits, vi kan inte exportera eller importera varor över gränserna, vi kan inte bygga fabriker.

Därför får barnen redan med modersmjölken lära sig att utbildning är viktigt, säger han.

Gaza är en 41 kilometer lång och 6 till 12 kilometer bred remsa i Palestina. Israel har belägrat och ockuperat Gaza, vilket både FN och EU anser vara olagligt.

Gazas islamiska universitet, IUG, är det bästa universitetet i Gaza, och enligt al-Masri är man vid universitetet mycket motiverad att lära sig ny teknik och att samarbeta internationellt.

- Vi vill bryta isoleringen, säger han.

Han understryker att Gazaborna inte har blivit ockuperade av egen vilja, och Gazas 2,3 miljoner invånare har inte heller blivit vana vid blockaden.

- Om vi vänjer oss vid ockupationen är det lite som att acceptera den. Vi accepterar den inte, utan vi kämpar med kreativa medel.

Det internationella universitetet hade inga band till de nordiska länderna

Många palestinier genomför studier, även forskarstudier, utomlands, och omkring år 2010 bad al-Masri universitetet om en lista över forskare som tagit examen utomlands, minns han. Tiotals personer hade tagit examen i Storbritannien, USA, Tyskland, Spanien, Japan...

- Men ingen i Norden, säger han. Även han doktorerade i Storbritannien 1994.

Al-Masri fick tillstånd av universitetets ledning att etablera relationer med de nordiska länderna, och han besökte Finland, Sverige och Norge.

Utvecklingsprojekten med norrmännen och svenskarna pågår fortfarande, men projektet med Finland tog slut 2020.

- Eller finansieringen upphörde, men jag skulle säga att arbetet fortsätter, och tillsammans med finska kollegor bedriver vi forskning om högskoleutbildning, säger al-Masri.

Först fick vi Tahani Aldahdouh, som studerade vid IUG, att genomföra doktorandstudier vid Tammerfors universitet, och därefter inleddes ett gemensamt projekt där Aldahdouh också fungerade som bro mellan Finland och Palestina.

Projektets namn var eLearning FinPal, och det samordnades av Utbildningsstyrelsen med finansiering från utrikesministeriet.

Modernare undervisningsmetoder

Syftet med projektet var att modernisera IUG:s undervisningsmetoder.

Universitetslektor Vesa Korhonen från Tammerfors universitet berättar att man i universitetspedagogiken numera lägger stor vikt vid de studerandes egen roll, och detta ville man genom projektet införa även i Palestina.

- För att lärandet ska bli djupare och starkare krävs att de studerande tänker själva och processerar kunskap, säger Korhonen.

Nuförtiden talar vi hellre om ett elevorienterat än ett lärarorienterat tänkesätt. I stället för massföreläsningar kan man till exempel spela in en föreläsning på video och distribuera den till de studerande i förväg, och till föreläsningssalen kommer de studerande för att ställa frågor och interagera med de övriga studerandena och med föreläsarna.

Korhonen säger att Tammerfors universitet, särskilt på grundkurserna, fortfarande har massföreläsningar, men sådana här nya typer av metoder med "omvänt lärande" har också introducerats.

I projektet utbildades först en kärngrupp av lärare från IUG:s olika fakulteter, och denna grupp har därefter utbildat kollegor, både i IUG och i åtta andra universitet i Gaza. I projektet etablerades också laboratorier för distansundervisning och feedbacken från de studerande utvecklades. Och för den fortsatta utvecklingen av undervisningen skapades en akademisk utvecklingsenhet.

Enligt al-Masri är enheten fortfarande verksam, och de kollegor som besökte Finland inom ramen för projektet återkommer ofta till det som de lärde sig på föreläsningar och möten i Finland.

- Vi försöker fortfarande lära oss av Finlands framgångssaga inom utbildning och överföra delar av den hit, säger al-Masri.

Rörligheten för människor och varor svår

Ända från projektets start var tanken den att projektet till stor del skulle genomföras med hjälp av fjärranslutningar, eftersom det är svårt att ordna rörlighet till Gaza. Vid IUG var deltagarna redan vana med olika applikationer för videosamtal, men genom projektet blev de bekanta med Moodle Teams, Skype och Zoom, som används i Finland.

När pandemin slog till mitt under projektet var deltagarna i Gaza och Tammerfors inte lika handfallna som många andra, eftersom de redan hade erfarenhet av distansarbete.

Men ockupationen försvårade samarbetet på andra sätt, säger al-Masri. När kärngruppen skulle åka till Finland på utbildningar, blev det problem med visumen. För att få visum skulle de varit tvungna att besöka ambassaden i Tel Aviv eller förbindelsekontoret i Ramallah, men det är inte lätt för dem som bor i Gaza. Slutligen fick en del av dem Schengenvisum med hjälp av andra projekt från andra europeiska länder, och resorna blev av.

När det gällde laboratorierna för distansundervisning, det vill säga de datorklassrum som utrustades för ändamålet, krävdes inköp som det tog mer än ett och ett halvt år att genomföra, eftersom det finns problem också i fråga om rörligheten av och tillgången på varor.

Al-Masri tackar många gånger finländarna för deras flexibilitet och tålamod, när projektarbetet krävde kreativa lösningar.

- Detta är det bästa projektet som jag deltagit i.

Samarbetet har fortsatt

Projektet har lett till vetenskapligt samarbete mellan Tammerfors universitet och IUG. Två gemensamma artiklar har publicerats och tre väntar på publicering.

Projektet har också gett upphov till nya gemensamma ansökningar för framtida projekt, och Tammerfors universitet har beslutat att erbjuda rörlighetsfinansiering till palestinska studerande.

Tammerfors universitet i sin tur har som enda nordeuropeiska universitet anslutit sig till Unimed-nätverket, till vilket huvudsakligen universitet i Medelhavsområdet hör.

Kreativiteten tas till heders

Al-Masri säger att projektarbetet fortsätter i Gaza. Undervisningen planeras bättre än tidigare och kreativt tänkande betonas.

- Och nuförtiden lägger vi också vikt vid att komma i tid, vi har blivit striktare med det, säger han med ett leende.

Al-Masri använde också själv nyligen den datorklass som byggdes under projektet, när han undervisade i en kurs om användning av teknik vid jobbsökning. Han anser att kunskaper i engelska och teknik är av ytterst stor vikt för de palestinska ungdomarna, likaså frilansarkompetens.

- Arbetslösheten är vansinnigt hög. Av dem som utexamineras får sannolikt 90 procent inget arbete på flera år, säger han.

Han introducerade kursdeltagarna i självständigt tänkande och informationssökning och lärde dem använda frilansplattformar som Upwork, Freelancer och Fiverri. När kursen slutade hade 17 av 19 studerande fått uppdrag: översättningsarbeten, korrekturläsning, undervisning i arabiska och så vidare.

- Här måste man vara kreativ, och det är bra att följa den finländska undervisningskulturen, som uppmuntrar till det, säger al-Masri.

- Vi kommer inte att klara oss om vi inte är mycket duktiga.

 

Text: Esa Salminen

 


Online Training of Trainers: Initiative to Develop Pedagogical Practices in Palestinian Higher Education (eTraining Finpal)

Projektbudget: €475 549 från utrikesministeriet (totalbudget €594 437)
Projektdatum: 1.3.2017-31.8.2020
Koordinerande högskola: Tammerfors universitet
Partners: Islamic University of Gaza, Palestinian Adm. Areas