Samarbetsprojekten inom Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar ungdomssektorn tillsammans med samarbetspartnerna. De organisationer som deltar i projekten får erfarenhet av internationellt samarbete, utvecklar arbetsformer samt producerar nyttiga resultat. Det finns två typer av partnerskap för samarbete: samarbetspartnerskap (KA220-YOU) och småskaliga partnerskap (KA210-YOU).

Etualalla olevat ihmiset katsovat nauravaa henkilöä.

Partnerskapen för samarbete utvecklar ungdomssektorn och skapar möjligheter för branschen att svara på aktuella utmaningar, bland annat hållbarhet, digitalisering, sysselsättning, utveckling av sociala, medborgerliga och interkulturella färdigheter, demokrati och grundläggande rättigheter, inkludering, välbefinnande, icke-diskriminering samt kritiskt tänkande och medieläskunnighet.