Många finska organisationer och organisationer för utvecklingssamarbete, som beskickningar, kulturinstitut och Finland-hem utomlands, erbjuder praktikplatser för högskolestuderande och nyutexaminerade.