Programmet FIRST+ (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) främjade högskolesamarbete mellan Finland och Ryssland. Programmet stod student- och lärarmobilitet samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland. Programmet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen.

Kuvituskuva, kaksi opiskelijaa lukee kirjaa ulkona