Programmet FIRST+ (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme) främjar högskolesamarbete mellan Finland och Ryssland. Programmet stöder student- och lärarmobilitet samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland. Programmet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen.
Kuvituskuva, kaksi opiskelijaa lukee kirjaa ulkona