Projekten för civilsamhället stöder vanliga människors deltagande i EU-politiken. Målet är att öka samhällsdebatten och åstadkomma lokala lösningar genom samarbete på europeisk nivå.
Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Bidrag kan beviljas till projekt för det civila samhället där det ingår samarbetspartner från minst tre programländer, av vilka minst ett är ett EU-land.

Projekten sammanför olika människor för att behandla teman som direkt anknyter till unionens politik. De ger möjlighet att delta konkret i unionens politiska processer inom de prioriterade områdena för Ett Europa för medborgarna.