Genom programmet Kreativa Europa kan man ansöka om finansiering för översättning, publicering, spridning och marknadsföring av europeisk skönlitteratur. I projekten introduceras nya intressanta europeiska verk på olika länders marknader och görs tillgängliga för nya läsare via både traditionella och digitala kanaler.
Kirjoja hyllyssä