För att du ska kunna fylla i en ansökan inom Erasmus+, måste alla organisationer eller grupper som deltar i ert projekt registrera sig i Europeiska kommissionens system.

Anvisningarna på den här sidan gäller alla sektorer inom programmet Erasmus+.