Allmänna regler för utbildningsresor

Du ska avtala med din arbetsgivare om ditt deltagande i utbildningen. Följ din egen organisations regler för resor och avtala om resan med din chef.

Att delta i en utbildning förbinder dig inte att gå med i partnerskap eller projekt. Men efter utbildningen förstår du förmodligen bättre hur internationella projekt för unga kan stödja verksamheten inom din organisation. Det är också enklare att skapa partnerskap när du har träffat människorna personligen. Det är en bra idé att i förväg diskutera vid din hemorganisation vilken ställning internationella projekt har och i vilken riktning organisationen vill gå vidare.