Alla bidrag inom Erasmus+ ansöks på webben.

I Finland kan du ansöka finansiering från programmet Erasmus+ på två olika sätt:
•    från Utbildningsstyrelsen, det vill säga det nationella programkontoret för Erasmus+,
•    från genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA (i Bryssel).

Vi publicerar utlysningar av båda typerna av finansiering i ansökningskalendern på den här webbplatsen.