På den här sidan hittar du information om Erasmus+-finansiering som söks från Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA under programperioden 2021–2027.
Flödesschema (fullständiga texter under diagrammet)

Programmet Erasmus+ erbjuder organisationer många olika möjligheter till internationalisering, nätverkande och lärande. Finansiering kan sökas av många olika slags organisationer, från daghem till högskolor, från ungdomsgårdar till museer och från idrottsföreningar till företag. Inom ungdomsområdet kan också informella ungdomsgrupper ansöka om finansiering. Bekanta dig med alla möjligheter och fundera på vilka plus Erasmus+ kan erbjuda dig och din organisation!