Henkilö, joka selaa puhelinta. Kuvassa eTwinning-logo.

Registrera dig

Registrera dig och presentera dig själv och dina intressen för andra genom att skapa en eTwinning-profil. När du har registrerat dig får du tillgång till en samarbetsplattform för lärare och annan personal där du kan söka samarbetspartner för projekt.

Nätverka

Komplettera din eTwinning-profil och nätverka i eTwinning Live!

Du kan bekanta dig med kollegor runt om i Europa till exempel på partnerforum där de presenterar sina projektidéer. Du kan svara på meddelanden eller publicera eventuella egna idéer på ett lämpligt forum.

Delta och inspireras

Det finns många praktiska exempel på och användbara tips för eTwinning-projekt. Du får också inspiration från eTwinning Lives partnerforum. Dessutom erbjuder våra olika utbildningar nya projektidéer och möjligheter att hitta en projektpartner.

Starta

När du har hittat en samarbetspartner kan du planera ett projekt tillsammans med hen. Kom tillsammans överens om tidtabellen, målen samt arbetssätten och -redskapen. De nationella eTwinningteamen godkänner ditt projekt, varefter projektet får en skyddad TwinSpace-lärmiljö.

Agera

Lärmiljön TwinSpace är en skyddad plattform för kommunikation och samarbete i internationella projekt. Inom TwinSpace kan man bekanta sig och samarbeta med andra elev och lärare runtom i Europa, dela innehåll som bilder, videor och filer samt öppna videoförbindelser. Du kan också utnyttja TwinSpace som projektets webbplats!

Bjud in eleverna och handled dem i att arbeta och bli vänner med eleverna i partnerskolan.

Informera

Kom ihåg att berätta om ditt internationella projekt för dina kollegor och andra nätverk. Dela också stämningar, inlärningsupplevelser och insikter i era egna kommunikationskanaler!

Titta på instruktionsvideon om att börja med eTwinning och låt dig inspireras!

"Beginning with eTwinning" video (en), eTwinning Europe, Youtube