Börja planera projektet i god tid genom att reservera tillräckligt med tid för att komma med idéer, planera projektet och bilda en partnergrupp. Börja planera innehållet i samarbete med de europeiska projektpartnerna i tid och säkerställ att parterna förbinder sig till projektet. Kreativa Europa Desk kan också hjälpa till med att hitta lämpliga partner.
Värikäs kaavio: hankeidea, kumppanit, hakuportaali, hakemus. Kaavion vieressä muistiinpanoja tekevä käsi.